Açıkhava Soma'yı unutmadı Cumhuriyet

Ackhava Somay unutmad Cumhuriyet